Besparen op uw productiekosten

Energiekosten kunnen voor een groot deel de kostprijs van een product bepalen. Het aanpassen van gedrag, toepassen van relatief eenvoudige maatregelen of investeren in slimme energieoplossingen levert al gauw forse besparingen op.

Quickscan
Is er nog nooit naar energieverbruik gekeken en uw gevoel zegt dat er best wat te besparen valt? Een vergelijking van het energieverbruik op basis van kengetallen en een kort gericht onderzoek maakt snel duidelijk of en waar er kansen voor besparing liggen.

Energieadvies op maat
Een kundig en gedegen energieadvies is altijd een oplossing op maat. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • volume en kosten energieverbruik
  • energieverbruik per gebouwdeel / installatie / proces / apparaat of productie-eenheid
  • energiebesparende maatregelen
  • besparing door optimaliseren energiecontract en verbruiksprofiel
  • implementatie energiezorg als onderdeel van een milieuzorgsysteem
  • eventuele Meerjarenafspraken energie-efficiency

Met een maatwerkadvies legt u de basis voor én een structurele besparing én een duurzame uitstraling van uw bedrijf.

Energieonderzoek Wet Milieubeheer
Bij een jaarverbruik van meer dan 200.000 kWh elektriciteit en/of 75.000 m³ aardgas kan uitvoering van een energieonderzoek worden opgelegd. Dit onderzoek dient te voldoen aan de hiervoor geldende richtlijnen van AgentschapNL/Infomil. Dat neemt niet weg dat ook hier de focus ligt op het behalen van besparingen waar u als ondernemer direct wat aan heeft.