Het maken van groene keuzes

Veruit de meeste energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen: olie, aardgas en kolen. Deze brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien veroorzaken ze de nodige vervuiling en raken ze op den duur op.

Duurzame energie is een verzamelterm voor energiebronnen die uit ‘hernieuwbare’ bron kunnen worden gewonnen. Deze vorm van energie spaart het milieu en laat fossiele energievoorraden intact voor toekomstige generaties.

De mogelijkheden voor duurzame energie worden steeds veelzijdiger. Denk aan het gebruik van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. MM Energiediensten helpt u graag met het vinden van passende oplossingen.