• mmenergiediensten_1
  • mmenergiediensten_2
  • mmenergiediensten_3
  • mmenergiediensten_4
  • mmenergiediensten_5
  • mmenergiediensten_6
  • mmenergiediensten_7
Werken volgens NEN 3140

Bedrijven moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit is geregeld binnen de Arbowet. Voor het regelen van de elektrische veiligheid wordt de link gelegd naar de norm NEN 3140. Hier aan voldoen betekent dat volgende zaken geregeld moeten zijn:

  • NEN 3140-aanwijzingen van personen
  • bedrijfsvoorschriften en veilig werk instructies
  • training en instructie van medewerkers
  • keuring van elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Bij een ongeval of brand als gevolg van elektriciteit gaan de Arbeidsinspectie en verzekeraars uit van NEN 3140 om te beoordelen in hoeverre u dit had kunnen voorkomen. Het in acht nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen leidt daarnaast ook tot minder storingen en dus een hogere bedrijfszekerheid van uw proces. MM Energiediensten doet u graag een voorstel om dit te regelen binnen uw bedrijf.

 
Voor meer informatie of een afspraak:
Bel ons: 0541-859585